ERRO DO SISTEMA!

Neste espazo trataremos de recoller e analizar publicidade de móbiles, internet, páxinas web...dende unha perspectiva de XÉNERO, tratando de contribuír ao fomento da igualdade neste eido.

Comezamos por explicar qué é iso da TAXA ROSA e se podemos atopar exemplos no mundo da tecnoloxía.
Tamén vos queremos contar qué son os ESTEREOTIPOS DE XÉNERO e a súa presenza no eido publicitario, en concreto, no dos produtos relacionados coa electrónica, Internet...