WARNING!

O uso e consumo non responsable de novas tecnoloxías pode conlevar distintos RISCOS aquí trataremos de comentar algúns deles mediante estas presentacións. Agardamos que sexan do voso interese.

AMBIENTAIS


 


SOCIAIS
PARA A SAÚDE 

ADICCIÓNS